“Tuo pačiu metu bandau eksperimentuoti,
jungdamas meną ir komerciją, pardavinėdamas kilimus, kurių raštą
generuoja kompiuterinės programos. Taip ir
gyvenu - multikultūrinėje ir interdisciplininėje erdvėje…”